نحوه ارزیابی، جوایز و زمانبندی مسابقات

این نوشته در ادامه‌ی مطلب قبلی پیرامون مسابقات مدل سازی سرمایه گذاری Two Sigma منتشر می‌شود. بهتر است اگر آن قسمت را به دقت مطالعه نکردید، ابتدا سری به آن بزنید. در این قسمت به بررسی نحوه‌ی ارزیابی کدها و جوایز مسابقات می‌پردازیم. ارزیابی در نهایت تمامی مدل‌سازی‌ها باید مقدار

مسابقات مدل سازی سرمایه گذاری Two Sigma

سایت کَگل، پلتفرمی برای آنالیزهای آماری و مسابقات آنالیزی است که از سال ۲۰۱۰ تاسیس شده و به صورت Crowdsource به فعالیت خود ادامه می‌دهد. به بهانه‌ی مسابقات مدل‌سازی سرمایه گذاری Two Sigma می‌خواهیم نگاهی به تعاریف این مسابقه داشته باشیم. احتمالا قسمت‌های بعدی این نوشته، با توضیحاتی بر کدنویسی،